Strona główna > Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Aktualności
 
 
Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

W dniu 6 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Kruszynie odbyło się przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z terenu gminy Kruszyna sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Kruszyna na podstawie złożonego wniosku otrzymała dotację z przeznaczeniem na zakup 4 kompletów zestawów AED oraz 6 szt. noszy płachtowych. Zakupiony zestaw AED zawierał defibrylator w skrzynce Peli, elektrody szkoleniowe oraz klucz pediatryczny pozwalający na ratowanie niemowląt lub dzieci. Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 25997,52 zł. z czego 99% kosztów uregulowało Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Kruszyna.

Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka, a wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wszystkich obdarowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kruszyna oraz Komendant Gminny OSP - druh Paweł Łapeta.

Na mocy podpisanych umów z rąk Wójta Gminy Kruszyna każda jednostka OSP otrzymała nosze płachtowe, a zestawy AED dodatkowo trafiły do OSP: Bogusławice, Kruszyna. Lgota Mała, Widzów.

Pozyskany sprzęt służył będzie udzielaniu pomocy poszkodowanym bezpośrednio w wypadkach drogowych, a tym samym podniesie się jakość i skuteczność działań ratowniczych.

Data dodania: 10.07.2018r.


 
 

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 0
Wczoraj: 3
Ostatnie 7 dni: 35
Ostatnie 30 dni: 152
Wszystkich: 1148931

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk