Strona główna > Po Sesji Rady Gminy Kruszyna

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Aktualności
 
 
Po Sesji Rady Gminy Kruszyna

W środę, 20 maja br., odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Kruszyna. W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Najważniejszym puntem sesji było udzielenie absolutoriom Wójtowi Gminy. Jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego tj. Wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Pani Wójt przedstawiła Radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Radni gminy nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu i dlatego jednogłośnie podjęli uchwałę o absolutorium dla Wójta Gminy Kruszyna. Podobnie jednogłośnie przyjęte zostało sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z porządkiem obrad radni również je4dnogłośnie podjęli pozostałe uchwały w sprawach:

  • rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie,
  • zmian w budżecie gminy,
  • zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pożyczki dla OSP Jacków,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
  • zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej.
Data dodania: 21.06.2018r.


 
 

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 5
Ostatnie 7 dni: 45
Ostatnie 30 dni: 214
Wszystkich: 1149153

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk