Strona główna > Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 20 czerwca 2018 r.

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Aktualności
 
 
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 20 czerwca 2018 r.

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 900 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
  • przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2017 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  • opinia RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2017rok.
 10. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej udzielania pożyczki dla OSP Jacków.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady - Wanda Krawczyk

Data dodania: 18.06.2018r.


 
 

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 5
Ostatnie 7 dni: 45
Ostatnie 30 dni: 214
Wszystkich: 1149153

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk