Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Rozwijanie kompetencji kluczowych
Rozwijanie kompetencji kluczowych

"Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna"

W trzech Zespołach Szkolnych na terenie naszej Gminy od września są kontynuowane zajęcia w ramach projektu pn. "Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna".

Głównym celem projektu jest przede wszystkim wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych min. 218 uczniów ze szkół w gminie wiejskiej Kruszyna poprzez realizację zajęć edukacyjnych: rozwijających i wyrównawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli.

Planowane efekty projektu to poprawa jakości edukacji, wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów naszej Gminy po to, aby zmniejszyć dystans w zakresie osiągnięć uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu oraz ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów.

Wartość całego projektu wynosi: 887.171,43 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 754.095,72PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018r.


Gmina Kruszyna po raz kolejny dzięki zaangażowaniu władz Gminy Kruszyna - Pani Wójt Jadwigi Zawadzkiej, Pani Skarbnik Eweliny Kokot oraz Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej, Zespołu Szkolnego w Widzowie oraz Zespołu Szkolnego w Kruszynie ma szansę realizować projekt unijny pt.: "Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna". Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r. - 31.03.2018 r.

Projekt jest skierowany do szkół podstawowych oraz gimnazjów, odpowiada na cel strategii rozwoju: region śląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacyjności i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe, który realizuje wsparcie szkół i uczelni aby kształcić w zakresie matematyczno-przyrodniczym i technicznym. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkolnego w Widzowie oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkolnego w Kruszynie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu wsparciem w zakresie rozwijania i wyrównywania kompetencji kluczowych zostanie objętych 218 uczniów oraz 18 nauczycieli, którzy dzięki projektowi będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych jest dla szkoły konieczne, aby zmniejszyć dystans w zakresie osiągnięć uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu.

Oprócz atrakcyjnej formy zajęć dodatkowych w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do wyżej wymienionych szkół. Są to różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, który dodatkowo uatrakcyjni zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio w sekretariatach szkół lub od wychowawców.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 5
Ostatnie 7 dni: 45
Ostatnie 30 dni: 214
Wszystkich: 1149153

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk