Strona główna > Odzyskanie podatku VAT

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Odzyskanie podatku VAT

Od 1 marca 2011 roku gmina odzyskuje podatek VAT od zadań, których sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT, a są to sprzedaż wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych, wynajem mienia komunalnego.

I tak w 2011 roku zaoszczędzono kwotę 500.000,- zł na inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jacków i Baby etap I, gdyż ten wydatek planowany był w kwocie brutto, czyli z podatkiem VAT. W poprzedniej kadencji tego nie czyniono. Podatek VAT od wspomnianych zadań odprowadzany był do urzędu skarbowego zasilając w ten sposób budżet państwa, a uszczuplając w znaczący sposób budżet Gminy, zwłaszcza, że najczęściej trzeba było wspomagać się kredytami bądź pożyczkami, aby sprostać wydatkom w danym czasie. Kredyty i pożyczki spłacamy do tej pory wraz z odsetkami. Obecnie jest budowana kanalizacja sanitarna w Jackowie i Babach II etap, ale jest o 23 % tańsza (stanowi to kwotę 570.685,- zł) niż miało to miejsce w poprzedniej kadencji, bo właśnie podatek VAT gmina odzyskuje.

Nie dawało spokoju, że tak dużo pieniędzy straciliśmy, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego.W ubiegłym roku Gmina podjęła starania o odzyskanie podatku VAT za ubiegłe lata. W tym celu zawarta została umowa z firmą konsultingową KPMG TAX. W ostatnich dniach lutego tego roku na konto Gminy wpłynęła kwota 196.108,- zł tytułem zwrotu podatku VAT z 2009 roku, natomiast w czerwcu tego roku na konto gminy wpłynęła kwota 957. 876,- zł tytułem zwrotu podatku VAT z 2010 roku. Łącznie czyni to kwotę 1.153.984,- zł.Uzyskane kwoty obejmują VAT zarówno od działalności bieżącej Urzędu jak również od zrealizowanych inwestycji. Lwią część stanowi VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 929.759,- zł oraz wodociągowych – 71.087,- zł. Planowane jest również odzyskanie środków włożonych w sfinansowanie budowy świetlicy w Teklinowie, parkingu przed cmentarzem w Kruszynie oraz remontów niektórych remiz strażackich. Obecnie trwają nad tym prace.

Po odliczeniu kosztów obsługi firmy konsultingowej KPMG TAX oraz środków na wcześniejszą spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań kanalizacyjnych i zapłatę podatku VAT w 2009 i 2010 roku, pozostała część w wysokości 507.384,- zł przeznaczona została na gminne inwestycje.

Wybierając wójta mieszkańcy gminy są przekonani, że to on decyduje o kierunku rozwoju i priorytetach inwestycyjnych. Tymczasem realia są troszkę inne. Zarówno budżet jak i zmiany muszą być zaakceptowane przez Radę Gminy w formie uchwały podjętej większością głosów. I tak zaproponowałam, aby kwota odzyskana z VAT w całości przeznaczona była na remonty dróg gminnych. Radni większością głosów wprowadzili zmiany do budżetu inne niż przedstawiłam w projekcie uchwały Zaakceptowane zostały i przeznaczone do realizacji następujące zadania i wysokość nakładów:

  • wyposażenie kuchni w OSP Lgota Mała – 8.000,- zł
  • wyposażenie kuchni w OSP Kruszyna – 8.000,- zł
  • wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Lgocie Małej – 50.000,- zł
  • opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulic na Osiedlu w Widzowie – 70.000,- zł
  • remont drogi transportu rolnego w Jackowie – 200.484,- zł
  • remonty dróg gminnych obejmujące ulice: Krótką w Lgocie Małej (na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Głównej), Dworcową w Jackowie oraz Polną, Rolniczą - dopełnienie środków finansowych w wysokości 110.900,- zł , gdyż w uchwale budżetowej nie było zabezpieczone w pełni finansowanie, (w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 99.300,- zł, natomiast, aby wykonać zadania potrzebna jest kwota 210.200,- zł, więc należało dołożyć 110.900,- zł).
  • remonty dróg gminnych obejmujące ulice: Ogrodową w Bogusławicach – 30.000,- zł : Krótką w Lgocie Małej (na odcinku od ulicy Ogrodowej w kierunku łąk) – 30.000,- zł

Wpływ do budżetu gminy tak znaczącej kwoty, jak na warunki gminy Kruszyna, pozwoli na realizację kilku dodatkowych inwestycji, choć nie zaspokoi wszystkich potrzeb, nawet tych w zakresie poprawy stanu dróg gminnych. Pieniądze z podatku VAT za kolejne lata pozwolą zmniejszyć kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na 2014 r.

Mój upór i troska o finanse gminy każą mi czasami sięgać do spraw wydawałoby się już zamkniętych. W przypadku odzyskania podatku VAT pięć lat wstecz przyniosło wymierne korzyści dla poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Data dodania: 27.08.2014r.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 4
Ostatnie 7 dni: 31
Ostatnie 30 dni: 153
Wszystkich: 1148907

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk