Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna

"Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Kruszyna"

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Kruszyna realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”, w ramach Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 17.08.2015 - 30.04.2018
Wartość ogółem Projektu: 831 049,50 zł

Kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy, w tym modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomienie platformy e-usług, Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta oraz utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych to główne założenia realizowanej na terenie Gminy Kruszyna inwestycji.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznego, cyfrowego urzędu umożliwiającego obywatelom załatwienie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Planuje się utworzenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, które będzie miejscem poszukiwania informacji o oferowanych przez Urząd usługach oraz miejscem pobierania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy Gminy Kruszyna otrzymają możliwość kompleksowego załatwiania spraw urzędowych, łącznie z ewentualną płatnością, przez Internet nie tylko przy użyciu komputerów, ale także za pomocą nowoczesnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Ułatwienia obejmą m.in. obszar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportu, opłat za wywóz odpadów czy z tytułu zużycia wody.

Projekt przewiduje także zakup i wdrożenie niezbędnego oprogramowania, a także sprzętu do Urzędu Gminy Kruszyna.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:

  1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 1 szt.
  2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja - 28 szt.
  3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - 8 szt.
  4. Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK - 1 szt.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 5
Ostatnie 7 dni: 45
Ostatnie 30 dni: 214
Wszystkich: 1149153

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk